Ka Bel: Mga Liham

October 15, 2010

Mula sa tala ng patnugot ng libro

Ang librong ito ay pagbabaybay sa buhay at diwa ng personal at pulitikal na buhay ni Crispin “Ka Bel” Beltran sa pamamagitan ng mga liham at ilang pampublikong mensahe. Marahil, marami sa atin ang nakakakilala sa kanya bilang lider-obrero at progresibong mambabatas. Pero labas sa iilang malalapit na nakakakilala sa kanya, sa unang pagkakataon natin makikilala si Ka Bel sa pamamagitan ng kanyang panulat.

Personal ang ilan sa mga liham na ito: Personal na liham sa kanyang pamilya, personal na liham sa mga kaibigan sa pakikibaka. Pero kahit sa pinakapersonal niyang mga liham, hindi maitatanggi ang pulitika niya, ang dalisay na hangaring maglingkod at ipaglaban ang karapatan at kagalingan ng kanyang uri at ng kanyang bayan.

Kuwento ng mga anak at apo niya, tunay na rebolusyonaryo ang pakikipag-ugnayan ni Ka Bel sa kanila. Sa unang tingin, maaaring sabihing may pagka-impersonal ang mga liham sa pamilya na nagmistulang “memo”: mga tagubilin, payo (na minsan, de-numero pa), ang paghahanay ng mga positibo at negatibo sa isang pampamilyang isyu (isang karaniwang pamamaraan ng pagsusuri ng mga aktibista). Pero sa kabilang banda, walang kasing-personal ang pamamaraang ito.

Ipinapakita nitong seryoso niyang hinaharap ang mga usapin sa pamilya. Mahalagang mga usapin ang panonood ng sine, ang sustansiya ng mga kinakain, ang pamasahe’t matrikula ng mga anak at apo. Kung tutuusin, pinapakita ng ibayong pagpapahalaga ni Ka Bel sa “maliliit na bagay” ang kaibahan ng burgis at proletaryadong paninindigan atdisiplina.

May ilan namang liham na malinaw na sinulat ni Ka Bel para mabasa ng maraming bilang ng mga mamamayan—iyong mga talumpati, mga bukas na liham, mga press statements, mga liham sa mga pahayagan.

Nang tagapangulo siya ng KMU, sinasabing aktibong sangkot si Ka Bel sa pagsusulat ng mga mensahe, talumpati, pahayag sa midya, liham sa mga pahayagan. Nang tinitipon ang mga materyal sa librong ito, ipinakita ng kanyang anak na si Ofel Beltran ang isang eskaparate ng mga dokumento’t clippings ng KMU, kilusang paggawa at ng kilusang masa na metikulosong tinipon at itinabi ni Ka Bel sa pagdaloy ng panahon. May clippings ng mga artikulo sa dyaryo, katabi ang isang burador ng liham sa patnugot ng naturang dyaryo. May mga kopya ng kanyang mga talumpati na punumpuno ng marginal notes. Masugid na mag-aaral ng pulitika at kasaysayan si Ka Bel.

May mga sulat namang nagpapamalas ng matibay na kumpiyansa sa paninindigan ni Ka Bel—iyong kumpiyansa na mapapanday lamang ng habambuhay na pagyakap sa karanasan at hangarin ng karaniwang mga mamamayan. Pangulo man ang katalastasan—isang pangulong kalauna’y naging diktador at isa namang pangulong popular sa panggitnang uri—o kahit ang utusang mga sundalo’t pulis na humuli at nagkulong sa kanya, tiwala si Ka Bel na siya’y nasa katwiran. Tiwala si Ka Bel na nasa panig niya ang taumbayan.

Maraming mapupulot sa mga liham ni Ka Bel sa koleksiyong ito. Gayunman, sana’y panimula pa lamang ito ng isang mas kumprehensibong koleksiyon, hindi lamang ng mga sulatin ni Ka Bel, kundi ng mahahalagang mga ambag niya sa kilusang paggawa at kilusang masa. Napapanahong pag-aralan ng bagong mga henerasyon ng mga proletaryado ang buhay at pakikibaka ni Ka Bel. Sila—o mas angkop, tayo—ang magpapatuloy ng kanyang mga sulatin. Tayo ang sasagot sa kanyang mga liham.

Pre-order form

[contact-form 1 “Contact form 1”]