Transportation

Analysis,Featured,Popular Campaigns,Transportation

Hindi Business ang Public Transport

November 21, 2017

Hindi tutol sa modernisasyon ng public transport system ang mga nagsasagawa at sumusuporta sa transport strike. Naninindigan tayo na ang interes ng mga tsuper, operator, at mga commuter ay hindi dapat maging biktima ng hit-and-run sa pagratsada ng PUV Modernization Program (PUVMP) ng gobyerno. “Modernisadong” sasakyan: Import-dependent at pabor sa mga korporasyon Napakasarap sa pandinig […]