Events,Featured,News,Tribute

Ka Osang on Ka Bel’s birth anniversary

January 16, 2013

 

Transcript of Ka Osang’s speech:

 

Ang bawat Kaarawan ay isang Paghamon

Kung nabubuhay si Ka Bel sa panahong ito, kalulugdan niya kayong makaulayaw, makamayan o matapik sa balikat. Sapagkat simula sa araw na ito ay mayroon  tayong dapat paghandaan, pagtutuunan ng pansin sa mga susunod na araw. Ikagagalak niyang malaman na ang kanyang mga nasimulan ay patuloy ninyong isinusulong at ipinaglalaban, sapagkat, ito ang tama… pangunahin ang kapakanan ng maralitang mamamayan.

Nais kong ibahagi sa inyo ang pangaral ni Ka Bel sa aming pamilya na maaari nating maging inspirasyon,  ngayon hanggang sa mga susunod na panahon.

Mayroon tayong panata para sa walang pasubaling paglilingkod sa masang anakpawis at sa bayan, anupaman ang balakid at hirap na tatahakin. Buhay at kamatayang pakikibaka ang ibig sabihin nito. Kaya ang tumakas sa bilangguan ng kaaway ay isa lamang na maliit, ngunit mahalagang bahagi ng pakikibaka para sa kapakanan ng masa. Kasama na rito ang kapakanan ng ating pamilya, kayong mga mahal ko sa buhay. Isa tayo sa angaw angaw na mahihirap. Tayo rin ang papanday sa ating kinabukasan. Walang ibang papanday nito kunti Tayo, makakatulong lamang ang iba. Makikita ninyo dito, na ang paglilingkod sa masa ay dakila at banal na Gawain. Kayo rin ay dapat magpursiging tumulong at maglingkod sa masa. HUWAG ninyong alimurahin ang dukha – ganap na makiisa sa kanila, PUKAWIN sila, ORGANISAHIN at PAKILUSIN, kasama kayo. Turuan sila na kaya tayo mahirap dahil may nagpapahirap sa atin. Tukuyin kung sino sino ang mga nagpapahirap na ito. Hanapin at itakda ang paraan ng pagbaka sa kanila.”

Gawin nating malawak na lunsarang edukasyon ang kampanyang electoral.  Ang nakararaming maralitang mamamayan ay hindi magkakamali na ipanalo ang ating mga kinatawan sa Kongreso at Senado, sapagkat alam nila tulad ni Ka Bel, matatag niyong isasaboses at ipaglalaban ang kanilang matagal ng hinaing; lupa, makatarungang sahod,  seguridad sa trabaho, tunay na serbisyong panlipunan, mababang presyo ng mga bilihin, at marami pang iba. Huwag nating kalimutan na tayo ay MULA SA MASA, PARA SA MASA!

Sa araw na ito, nais kong personal na magpasalamat kay Mayor Alfredo S. Lim, sapagkat nagawa niyang lagi nating abot tanaw si Ka Bel at taun taon ay nagkakasama tayo dito sa Plaza Miranda. Naipadama sa atin ni Mayor Lim ang kanyang sinserong pagkilala at paghanga sa buhay at pakikibaka ni Ka Bel.

Marami na po kayong nagawa para sa kapakanan ng mamamayan ng Maynila at batid ko na marami pa kayong nais na gawin para sa kanilang kapakanan.  Kaya hangad po namin na manatili kayo sa serbisyo publiko at lagi naming makadaupang palad sa tanggapan ng Mayor’s office.

MARAMING SALAMAT! Mabuhay ang mga aral at alaala ni Ka Bel! Mabuhay tayong lahat!

 

 

Ka Osang

January 7, 2013