News,Solidarity Message

Taas-Kamaong Alaala kay Ka Bel!

May 19, 2011

Kami, mga bilanggong pulitikal sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame ay taas-kamaong nagpupugay kay Crispin “Ka Bel” Beltran sa ikatlong taong anibersaryo ng kanyang pagpanaw bilang dakilang lider at bayani ng kilusang manggagawa, masang anakpawis at mamamayan sa Pilipinas at buong daigdig.

Hindi naming nakalilimutan si Ka Bel na tulad naming ay naging bilanggong pulitikal din at sa iba’t ibang panahon ng pagkakapiit sa kanya ng mga reaksyonaryo ay nakasama naming siya.

Hindi namin siya nakalilimutan dahil sa nakilala ng buong sambayanan at ng buong mundo ang kanyang palaban ngunit mapagkumbabang pagtupad bilang kinatawan, tagapamandila at huwaran ng kilusang manggagawa at anakpawis sa kanyang buong buhay, katauhan at pakikibaka hanggang sa kanyang kamatayan.

Higit pa, hindi namin siya nakalilimutan dahil sa naging kabalikat natin siya sa pakikibaka at kaisa hanggang ngayon sa mga adhikain at pakikibaka ng proletaryado, anakpawis at masa ng mamamayan laban sa dayuhang imperyalismo at lokal na komprador kapitalismo, burukrata kapitalismo at pasismo at para sa pambansang kalayaan, demokrasyang bayan at tuluy-tuloy na pag-unlad ng lipunang tao hanggang sa mawala ang pang-aapi at pagsasamantala ng tao sa tao.

Sa okasyong ito, marubdob na dinideklara namin ang determinasyong patuloy na itaguyod at isulong ang mga adhikain at pakikibakang pinanindigan at pinangunahan ni Ka Bel na matatag at walng tigil na isinusulong ng mga organisasyong nilahukan at pinamunuan niya tulad ng Kilusang Mayo Uno (KMU), Patido Anakpawis, Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), Bayan Muna, International League of Peoples’ Struggle (ILPS) at iba pa.
Itaguyod ang dakilang ala-ala ni Ka Bel!

Mabuhay ka, Ka Bel – dakilang bayani ng uring manggagawa at anakpawis sa Pilipinas!
Mabuhay ka, Ka Bel – huwarang rebolusyonaryo ng proletaryado sa buong daigdig!
Mabuhay ang pakikibaka ng proletaryado, anakpawis at sambayanan!

Sa tagumpay ng pakikibaka,
(Sgd) Prospero F. Agudo
(Sgd) Alan V. Jazmines
Sgd) Jovencio Balweg
(Sgd) Eduardo O. Sarmiento
(Sgd) Eduardo R. Serrano
Camp Crame